H2E Carbon Cleaning – En ny metod för en renare värld

Hur fungerar det?

Processen innebär injicering av exakt rätt mängd H2E®-gas i motorns luftintag, medan motorn är igång. Då gasen reagerar inuti motorn löser detta upp kolet som har byggts upp inuti förbränningskammaren och avgasröret. H2E-processen innehåller inga skadliga, farliga eller aggressiva kemikalier och biprodukten utgörs av vattenånga. Efter cirka 45 minuter är processen klar.

Avlägsnandet av kolavlagringar återställer motorns prestanda och effektivitet till fabriksliknande funktionsförhållanden.

H2E-Maskinen

Det överlägset mest innovativa och tekniskt avancerade systemet för rengöring av förbränningsmotorer från kolavlagringar.

Bluetooth-anslutning

H2E Android-app

Anslutning till internet

Databas för insamlad behandlningsdata

Kraftkälla optimerad för elektrolys

Utrymme för verktyg

Analog detektering av vätskenivå

Avtagbara handtag

3 transportpositioner

Fler än 20 000 ingenjörstimmar i samarbete med experter från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på universitetet i Novi Sad, har använts för att förfina metoden till perfektion. Metodutvecklingen av H2E-systemet har skett med hjälp av teknologiskt stöd i form av CAM (computer-aided manufacturing), CAD (computer-aided design), CAE (computer-aided engineering) och FEM (finite element method).

Android-app

H2E-appen för Android-enheter gör produkten otroligt lätthanterlig för användarna.

Information om fordonet matas in i appen, varpå den med en komplex algoritm beräknar vilken mängd gas och tid som behövs för att få bästa möjliga rengöringsresultat för varje enskild motor.

Utvecklingen av H2E-processen har involverat över 1000 fordon av olika modeller och med varierande motorkapacitet för att optimera algoritmen och maskinens anpassningsförmåga. Appens utformning är skapad med hänsyn till att den ska kunna användas med minimal utbildning.

Automatiska firmware- och programuppdateringar finns tillgängliga.

Problem som orsakas av kolavlagringar

Kolavlagringar uppkommer i varje förbränningsmotor vid användning. När kolavlagringar ackumuleras påverkas motorns sätt att fungera och effektiviteten faller, vilket medför en rad problem inkluderande ökad bränsleförbrukning, minskad prestanda och ojämn gång. En därmed ökad förslitning på övriga bilkomponenter (partikelfilter, ventil för avgasåterföring, katalysator) innebär onödiga kostnader för fordonsägaren och utöver nämnda problem har man konstaterat att kolavlagringar förkortar motorns livslängd.

Kolavlagringar är inte bara ett problem i äldre motorer, nya motorer är lika mottagliga på grund av de snäva optimerade driftintervall som de arbetar inom.

Resultat av rengöring

Effekterna av denna unikt utformade och tekniskt förbättrade rengöringsmetod är renare förbränning av bränsle vilket markant förlänger motorns livslängd, reducerar bränsleförbrukningen med upp till 15 %, och utsläpp av farliga avgaser med upp till 75 %. Avlägsnande av kolavlagringar gör att motorns hästkrafter och vridmoment återställs och friktion minskas, vilket ger mjukare acceleration och allt-som-allt en anmärkningsvärt förbättrad körupplevelse.

H2E®-Gasen

En revolutionerande gas som förändrar din körupplevelse.

Kvaliteten hos hydroxigas bestäms av omständigheterna och villkoren under vilka den produceras.

Vår unika patenterade teknik för tillverkning av denna hydroxigas innefattar en kontrollerad elektrolysprocess, vilket säkerställer att gasen alltid håller samma kvalitet, oberoende av yttre temperaturpåverkan och spänningsfluktuationer i kraftnätet.

Gasen som framställs på detta sätt införs i förbränningsmotorn med en icke-mekanisk metod, där den bidrar till att förbättra motorns energieffektivitet genom att avlägsna kolavlagringar.

motor-ciscenje

Forskning och utveckling

Sex års forskning vid universitetet i Novi Sad, i samarbete med professorer från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, inom området för tillsatser av vätgas och syrgas i förbränningsmotorer, har resulterat i kunskapen att skapa det tekniskt mest avancerade systemet för rening av motorer från kolavlagringar.

Det är framförallt våra ingenjörers utveckling av kraftkälla och systemhantering enbart för elektrolys, som har möjliggjort skapandet av den förfinade H2E®-gasen.