Carbon Cleaning Sverige AB – En Enkel Väg Till Grönare Transporter

Våra värderingar och vårt uppdrag

Förutsättningarna för grönare transporter är ett samhälle med miljömedvetna medborgare där det är en självklarhet att välja det alternativ som är mest skonsamt för miljön, så att vi kan bevara vår natur till kommande generationer. En ännu viktigare förutsättning är att det är enkelt för medborgarna att göra miljömedvetna val eftersom att de gröna alternativen är lättillgängliga och ekonomiskt lönsamma. Vi välkomnar framtid där såväl miljövänliga alternativa bränslen som eldrivna fordon dominerar på marknaden, men övergången dit sker inte idag och vi är därför stolta över att kunna erbjuda samhället ett alternativ som är ekonomiskt, lättillgängligt och bidrar till miljöförbättringar under rådande omständigheter.

Det mest värdefulla i förmedlandet av en tjänst är möjligheten att etablera eller förstärka en relation. Vi tror på att bygga relationer såväl mellan leverantörsleden som mellan leverantörer och slutkund. Våra serbiska leverantörer och deras tekniska ingenjörer delar våra värderingar och finns tillgängliga för besvarande av frågor rörande maskinen eller dess användningsområden.

Carbon Cleaning Sverige AB

Vem är vi?

  • Savo Vidovic
    Savo Vidovic VD och försäljningsansvarig
  • Andreas Vidovic
    Andreas Vidovic It-ansvarig och kundsupport
  • Thomas Sköld
    Thomas Sköld Marknadsansvarig och kundsupport