En ny teknologi för en renare värld
H2E Carbon Cleaning reducerar bränsleförbrukning med upp till 15% och utsläpp av farliga avgaser med upp till 75%. Avlägsnandet av kolavlagringar återställer dessutom motorns effekt och minskar slitage.
Lönsamhet både för miljön och din verksamhet
Vi erbjuder försäljning av H2E-maskiner, samt mobil-rengöring. Vi tillhandahåller löpande support och kostnadsfri service under hela garantitiden.
Carbon Cleaning Sverige AB
Scandinavisk distributör av H2E-maskiner och samarbetspartner med H2E-teamet. Vår vision är gröna transporter och vår ambition är att bidra med vad vi kan för att flytta vekligheten närmare denna vision.
En ny teknologi för en renare värld
H2E Carbon Cleaning reducerar bränsleförbrukning med upp till 15% och utsläpp av farliga avgaser med upp till 75%. Avlägsnandet av kolavlagringar återställer dessutom motorns effekt och minskar slitage.
Lönsamhet både för miljön och din verksamhet
Vi erbjuder försäljning av H2E-maskiner, samt mobil-rengöring. Vi tillhandahåller löpande support och kostnadsfri service under hela garantitiden.
Carbon Cleaning Sverige AB
Scandinavisk distributör av H2E-maskiner och samarbetspartner med H2E-teamet. Vår vision är gröna transporter och vår ambition är att bidra med vad vi kan för att flytta vekligheten närmare denna vision.