En ny teknologi för en renare värld
H2E Carbon Cleaning reducerar bränsleförbrukning med upp till 15% och utsläpp av farliga avgaser med upp till 75%. Avlägsnandet av kolavlagringar återställer dessutom motorns effekt och minskar slitage.
Lönsamhet både för miljön och din verksamhet
Vi erbjuder försäljning av H2E-maskiner, samt mobil-rengöring. Vi tillhandahåller löpande support och kostnadsfri service under hela garantitiden.
Carbon Cleaning Sverige AB
Scandinavisk distributör av H2E-maskiner och samarbetspartner med H2E-teamet. Vår vision är gröna transporter och vår ambition är att bidra med vad vi kan för att flytta vekligheten närmare denna vision.